Vikinghi, i tuffatori per nome, cognome e soprannome