Isopi: «Via Volta dimenticata, all’ex Tirassegno i topi ballano»