Francesco Chimenti compie 74 anni, «Tanti auguri a lu bòmber»