Europee, Pignotti (FI): «Noi sopra Fratelli d’Italia. Puniti i cambi di casacca»